แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง IBM! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

ThinkPad X60s 1708
92P1072
92P1068
92P1065
92P1063
92P1012
88P5628
92P5002
08K8190
ThinkPad T42 2687
ThinkPad T42 2686
ThinkPad T42 2679
ThinkPad T42 2678
ThinkPad T42 2669
ThinkPad T42 2668
ThinkPad T42 2379
ThinkPad T42 2378
ThinkPad T42 2376
ThinkPad T42 2375
ThinkPad T42 2374
ThinkPad T42 2373
ThinkPad T41p 2687
ThinkPad T41p 2686
ThinkPad T41p 2679
ThinkPad T41p 2678
ThinkPad T41p 2669
ThinkPad T41p 2668
ThinkPad T41p 2379
ThinkPad T41p 2378
ThinkPad T41p 2376
ThinkPad T41p 2375
ThinkPad T41p 2374
ThinkPad T41p 2373
ThinkPad T41 2687
ThinkPad T41 2686
ThinkPad T41 2679
ThinkPad T41 2678
ThinkPad T41 2669
ThinkPad T41 2668
ThinkPad T41 2379
ThinkPad T41 2378
ThinkPad T41 2376
ThinkPad T41 2375
ThinkPad T41 2374
ThinkPad T41 2373
ThinkPad T40p 2687
ThinkPad T40p 2686
ThinkPad T40p 2679
ThinkPad T40p 2678
ThinkPad T40p 2669
ThinkPad T40p 2668
ThinkPad T40p 2379
ThinkPad T40p 2378
ThinkPad T40p 2376
ThinkPad T40p 2375
ThinkPad T40p 2374
ThinkPad T40p 2373
ThinkPad T40 2687
ThinkPad T40 2686
ThinkPad T40 2679
ThinkPad T40 2678
ThinkPad T40 2669
ThinkPad T40 2668
ThinkPad T40 2379
ThinkPad T40 2378
ThinkPad T40 2376
ThinkPad T40 2375
ThinkPad R52 1854
ThinkPad R51e 1843
ThinkPad R50e 2670
Thinkpad W500
ThinkPad T61p 8891
ThinkPad T61p 8889
ThinkPad T61p 6460
ThinkPad T61p 6459
ThinkPad T61p (14.1" standard screens and 15.4" widescreen)
ThinkPad T61 8898
ThinkPad T61 8897
ThinkPad T61 8895
ThinkPad T61 8891
ThinkPad T61 8889
ThinkPad T61 6466
ThinkPad T61 6460
ThinkPad T61 6457
ThinkPad T61 (14.1" standard screens and 15.4" widescreen)
ThinkPad T500
ThinkPad SL500c
ThinkPad SL500
ThinkPad SL400c
ThinkPad SL400
ThinkPad SL300
ThinkPad R61i 8943
ThinkPad R61i 8932
ThinkPad R61i 8918
ThinkPad R61i 7650
ThinkPad R61i (14.1" & 15.0" standard screens and 15.4" widescreen)
ThinkPad R61e 7650
ThinkPad R61e 7649
ThinkPad R61e (15.4" widescreen)
ThinkPad R61 8943
ThinkPad R61 8942
ThinkPad R61 8932
ThinkPad R61 8918
ThinkPad R61 8914
ThinkPad R61 (14.1" & 15.0" standard screens and 15.4" widescreen)
Thinkpad R500
FRU 42T5232
FRU 42T4651
ASM 42T4545
FRU 42T5233
FRU 42T4619
FRU 42T4513
FRU 42T4511
FRU 42T4504
FRU 42T4502
ASM 92P1142
ThinkPad Z61p 2532
ThinkPad Z61p 2531
ThinkPad Z61p 2530
ThinkPad Z61p 2529