แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง ASUS R ซีรีส์! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

R305LA
R305
ROG Strix G16 G614JI
ROG Strix G16 G614JI-N4183X
ROG Strix G16 G614JI-N4007
ROG Strix G16 G614JI-N3119
ROG Strix G16 G614JI-N3163
ROG Strix G16 G614JI-N4006
ROG Strix G16 G614JI-N4075W
ROG Strix G16 G614JI-N3187W
ROG Strix G16 G614JI-N3220W
ROG Strix G16 G614JI-N3147W
ROG Strix G16 G614JI-N3203W
ROG Strix G16 G614JI-N4106W
ROG Strix G16 G614JI-N4170W
ROG Strix G16 G614JI-N4007W
ROG Strix G16 G614JI-N4153W
ROG Strix G16 G614JI-N4104W
ROG Strix G16 G614JI-N3127W
ROG Strix G16 G614JI-N3138W
ROG Strix G16 G614JI-N4046W
ROG Strix G16 G614JI-I7R407
ROG Strix G16 G614JI-AS94
ROG Strix G16 G614JI-XS96
ROG Strix G16 G614JU
ROG Strix G16 G614JU-N3035W
ROG Strix G16 G614JU-N3194W
ROG Strix G16 G614JU-I745J6
ROG Strix G16 G614JU-N3092W
ROG Strix G16 G614JU-NS54
ROG Strix G16 G614JU-I545J6
ROG Strix G16 G614JU-N3220W
ROG Strix G16 G614JU-N3111W
ROG Strix G16 G614JU-ES94
ROG Strix G16 G614JU-N3020W
ROG Strix G16 G614JU-N3147W
ROG Strix G16 G614JU-N3018W
ROG Strix G16 G614JU-BS71-CB
ROG Strix G16 G614JU-I7R405
ROG Strix G16 G614JU-N4132W
ROG Strix G16 G614JV
ROG Strix G16 G614JV-N3216W
ROG Strix G16 G614JV-N4118X
ROG Strix G16 G614JV-N4111W
ROG Strix G16 G614JV-N3150W
ROG Strix G16 G614JV-N4008
ROG Strix G16 G614JV-N3153
ROG Strix G16 G614JV-N4156W
ROG Strix G16 G614JV-N3110W
ROG Strix G16 G614JV-N3075W
ROG Strix G16 G614JV-N4120W
ROG Strix G16 G614JV-N3106W
ROG Strix G16 G614JV-N4085W
ROG Strix G16 G614JV-I7R406
ROG Strix G16 G614JV-AS73
ROG Strix G16 G614JV-N3153W
ROG Strix G16 G614JV-N4018W
ROG Strix G16 G614JV-N4156
ROG Strix G16 G614JV-N4004W
ROG Strix G16 G614JV-I9R406
ROG Strix G16 G614JV-N4184W
ROG Strix G16 G614JV-BS91-CB
ROG Strix G16 G614JV-N4008W
ROG Strix G16 G614JZ
ROG Strix G16 G614JZ-N3001W
ROG Strix G16 G614JZ-N3008
ROG Strix G16 G614JZ-N3007W
ROG Strix G16 G614JZ-N3006W
ROG Strix G16 G614JZ-N3012W
ROG Strix G16 G614JZ-N4024W
ROG Strix SCAR 16 G634JY
ROG Strix SCAR 16 G634JY-N4013
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM040W
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM014W
ROG Strix SCAR 16 G634JY-93D49P
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM042W
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM048W
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM001W
ROG Strix SCAR 16 G634JY-XS97
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM036W
ROG Strix SCAR 16 G634JY-NM015
ROG Strix SCAR 16 G634JZ
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4011
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM045W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM010W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4040X
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4004
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM002X
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM041W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM032W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4003W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4004W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4040W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4011W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-NM015W
ROG Strix SCAR 16 G634JZ-XS96
ROG Strix G18 G814JI
ROG Strix G18 G814JI-N6076W
ROG Strix G18 G814JI-N6004
ROG Strix G18 G814JI-N6051W
ROG Strix G18 G814JI-N6066W
ROG Strix G18 G814JI-N6079W
ROG Strix G18 G814JI-CS94
ROG Strix G18 G814JI-BS91-CB
ROG Strix G18 G814JI-N6070W
ROG Strix G18 G814JI-N6060W
ROG Strix G814JU
ROG Strix G18 G814JU-N5007W
ROG Strix G814JU-N5059W
ROG Strix G18 G814JU-N5008W
ROG Strix G18 G814JU-N5085W
ROG Strix G18 G814JV
ROG Strix G18 G814JV-N6045W
ROG Strix G18 G814JV-N6034W
ROG Strix G18 G814JV-N5004W
ROG Strix G18 G814JV-N5042
ROG Strix G18 G814JV-N6012W
ROG Strix G18 G814JV-N5054W
ROG Strix G18 G814JV-N5010