แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง PHILIPS! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

M3840A
M3860A
Heartstart FR2+
Heartstart FR2
M3863A
Heartstart MRx
M3536A
M3535A
M3538A
Drager Oxylog 2000
Drager Oxylog 3000 plus
Drager Oxylog 3000
HeartStart FR3
989803150161
MB4605A
M8105AT
M8105AS
M8105A
M8004A
M8003A
M2703A
M2702A
866066
866064
866062
866060
865297
Zoe Medical 740 Select Vital Signs Monitor
Welch Allyn ELI 380 ECG
IntelliVue MP30
IntelliVue MP20
IntelliVue M8100
IntelliVue M8002A
IntelliVue M8001A
IntelliVue 60
IntelliVue 30
FM30
FM20
ELI 380 ECG
System MX400
IntelliVue MP50
System MP50
System MP5
System MP40
System MP30
System MP20
System M4605A
M8002A
M8001A
Intellivue MP60
Intellivue MP40
Intellivue M8000
IntelliVue TC70
IntelliVue TC30
IntelliVue MX500
IntelliVue MX450
IntelliVue MX400 Patient Monit
IntelliVue MX400
IntelliVue MP70
Intellivue MP5
740 Select Vital Signs Monitor
863317
863304
863303
863302
863301
863300
863083
863082
863081
863080
863079
863077
863074
863073
863320
863072
863070
863069
863068
863067
863066
863065
863064
863063
860355
860354
860353
860352
860332
863071
863321
Effica CM100
Micron Transport ZX
Micron Transport XT2
Micron Transport XT
Micron Transport VX
Micron Transport GX3
Micron Transport GX2
Micron Transport GX+
Micron Transport GX
863322
Goldway G80
Micron Transport CTG7
Efficia CM12 863303
Effica CM100 863300
Efficia CM10
Efficia CM10 863301
Efficia CM12
Efficia CM120
Efficia CM120 863302
60306
Efficia CM150 863304
Goldway G50
Goldway G60
Goldway G70
Efficia CM150
Invivo M6 Vital Signs Monitor
Invivo M8 Vital Signs Monitor
989803170371