แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง LENOVO Legion ซีรีส์! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003LUS
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003KUS
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003JUS
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003HUS
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003GUK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003FUK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003EFR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003DRK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003CIX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003BRA
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS003AIX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0039SP
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0038SP
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0037FR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0036GE
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0035MZ
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0034MB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0033IV
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0032IV
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0031IV
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0030IV
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002YSP
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002XMX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002WIX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002VMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002UMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002TFR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002SMH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002RMH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002QGE
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002PPB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002NPB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002MRM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002LRM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002KGE
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002JRA
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002HRA
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002CMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002BMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS002AMH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0029MH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0028RK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0027CL
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0026CL
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0025MZ
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0024BM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0022HV
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0021HV
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0020MX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001YMX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001XMX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001WSC
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001VSC
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001USC
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001TSC
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001SGM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001RGM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001QGM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001PSP
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001LRK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001KRK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001JSC
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001HSC
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001GRM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001FRM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001ERM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001DGE
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001CGE
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001BCK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS001ACK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0019GE
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0018CL
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0017CL
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0016MZ
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0015FR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0014FR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0013PB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0012SP
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0011CL
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0010AR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000YLM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000XMZ
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000WMZ
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000VRK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000URK
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000TMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000RMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000QMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000PMH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000NMH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000MRM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000LRM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000KFR
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000JAX
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000EMH
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000DMB
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS000ARM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0006BM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS0005BM
Legion Pro 7 16ARX8H-82WS
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00C2TX
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00C1TX
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00BGCY
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00BEYA
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00BDID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00B1ID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00AXTX
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00AWTX
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00AUID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00ATID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00ALID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ00AKID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ009WTX
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ0099ID
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ0095YA
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ0094YA
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ008NTX
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ008MTR
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ008LTR
Legion Pro 7 16IRX8H-82WQ007UIN