แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง LENOVO Yoga ซีรีส์! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

Yoga Slim 6 14APU8-82X3004UMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004TAX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004SHV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004RHV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004QRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004PRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004NRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004MRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004EUK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004BCL
Yoga Slim 6 14APU8-82X3004ARK
Yoga Slim 6 14APU8-82X30049RK
Yoga Slim 6 14APU8-82X30048RK
Yoga Slim 6 14APU8-82X30047RK
Yoga Slim 6 14APU8-82X30046MX
Yoga Slim 6 14APU8-82X30045MX
Yoga Slim 6 14APU8-82X30044MH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30043RU
Yoga Slim 6 14APU8-82X30042GE
Yoga Slim 6 14APU8-82X30041SP
Yoga Slim 6 14APU8-82X30040MZ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003XFR
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003WPG
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003VLM
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003UCK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003TGE
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003SMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003RMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003QMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003PLT
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003NMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003MMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003LIV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003KIV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003JIV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003HMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003GGE
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003FMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3003AMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30039MH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30038RM
Yoga Slim 6 14APU8-82X30037MH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30036MB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30035MX
Yoga Slim 6 14APU8-82X30034MX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002YMB
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002XMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002VAX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002URK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002TRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002SRM
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002RFR
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002QMH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002PFR
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002NGE
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002MFR
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002LHV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002KHV
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002JMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002HMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002GMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002ERM
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002DRM
Yoga Slim 6 14APU8-82X3002AMX
Yoga Slim 6 14APU8-82X30029GM
Yoga Slim 6 14APU8-82X30028GM
Yoga Slim 6 14APU8-82X30027GM
Yoga Slim 6 14APU8-82X30024RM
Yoga Slim 6 14APU8-82X30023RM
Yoga Slim 6 14APU8-82X30022CK
Yoga Slim 6 14APU8-82X30021MX
Yoga Slim 6 14APU8-82X30020GE
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001YGE
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001XTA
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001WTA
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001VTA
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001UTA
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001TTA
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001STA
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001RTW
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001QTW
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001PTW
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001NTW
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001MTW
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001LTW
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001KHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001JHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001HHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001GHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001FHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001EHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001DPH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001CPH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001BPH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3001APH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30019PH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30018PH
Yoga Slim 6 14APU8-82X30017SB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30016SB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30015SB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30014SB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30013SB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30012SB
Yoga Slim 6 14APU8-82X30011MJ
Yoga Slim 6 14APU8-82X30010MJ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000YMJ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000XMJ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000WMJ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000VMJ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000RUK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000QUK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000NRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000MRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000LHH
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000KMZ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000JMZ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000HMZ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000GRK
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000FMZ
Yoga Slim 6 14APU8-82X3000EUK