แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง LENOVO ThinkPad L ซีรีส์! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

ThinkPad L15 Gen 4-21H3000CGP
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000CFE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000CEQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000CED
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000CAD
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BUE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BPE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BGR
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BGQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BGP
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BFE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BEQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BED
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000BAD
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000AGR
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000AGQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000AGP
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000AED
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000AAD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009UE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009PE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009GR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009GQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009GP
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009FE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009EQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009ED
ThinkPad L15 Gen 4-21H30009AD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008UE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008PE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008GR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008GQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008GP
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008FE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008EQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008ED
ThinkPad L15 Gen 4-21H30008AD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007UE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007PE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007GR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007GQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007GP
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007FE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007EQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007ED
ThinkPad L15 Gen 4-21H30007AD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006UE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006PE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006GR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006GQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006GP
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006FE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006EQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006ED
ThinkPad L15 Gen 4-21H30006AD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005UE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005PE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005GR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005GQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005GP
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005FE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005EQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005ED
ThinkPad L15 Gen 4-21H30005AD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004UE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004PE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004GR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004GQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004GP
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004FE
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004EQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004ED
ThinkPad L15 Gen 4-21H30004AD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30003KD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30002KR
ThinkPad L15 Gen 4-21H30001KD
ThinkPad L15 Gen 4-21H30000KR
ThinkPad L15 Gen 4-21H4
ThinkPad L15 Gen 4-21H3
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TRI
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TRA
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TPG
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TPE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TPB
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMZ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMX
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMS
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMN
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TML
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMH
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMD
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TMB
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TIX
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TIW
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TIV
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TIU
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000THV
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TGR
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TGQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TGP
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TGM
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TGE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TGB
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TFR
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TFE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TEQ
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TEE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TED
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TCX
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TCK
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TBM
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TAT
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000TAD
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SUK
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SUE
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SSP
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SSC
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SRT
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SRK
ThinkPad L15 Gen 4-21H3000SRI