แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง LENOVO ThinkPad X ซีรีส์! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

ThinkPad X380 Yoga-20LJA02QBR
ThinkPad X380 Yoga-20LJA029BR
ThinkPad X380 Yoga-20LJA01FBR
ThinkPad X380 Yoga-20LJA01F08
ThinkPad X380 Yoga-20LJA01F02
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0017BR
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0016BR
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0015BR
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014SP
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014SC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014RT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014RK
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014RI
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014PG
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014PB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MS
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MN
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014ML
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MH
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MD
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014MB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014IX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014IV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014IU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014HV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014GM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014EU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014EQ
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014EE
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014CX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014BM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0014AT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013SP
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013SC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013RT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013RK
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013RI
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013PG
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013PB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MS
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MN
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013ML
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MH
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MD
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013MB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013IX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013IV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013IU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013HV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013GM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013EU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013EQ
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013EE
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013CX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013BM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0013AT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012SP
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012SC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012RT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012RK
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012RI
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012PG
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012PB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MS
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MN
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012ML
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MH
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MD
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012MB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012IX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012IV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012IU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012HV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012GM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012EU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012EQ
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012EE
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012CX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012BM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0012AT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011SP
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011SC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011RT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011RK
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011RI
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011PG
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011PB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MS
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MN
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011ML
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MH
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MD
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011MB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011IX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011IV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011IU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011HV
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011GM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011EU
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011EQ
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011EE
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011CX
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011BM
ThinkPad X380 Yoga-20LJ0011AT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YSP
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YSC
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YRT
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YRK
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YRI
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YPG
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YPB
ThinkPad X380 Yoga-20LJ000YMX