แบตเตอรี่ที่สำรองคุณภาพสูง LENOVO ThinkPad X1 ซีรีส์! แบตเตอรี่เกรด A+ รองรับได้ถึง 100% ใบรับรองความปลอดภัยจากหลายรายการ Thailandbattery.com สามารถให้การรับประกันหนึ่งปีกับท่าน และมีบริการส่งคืนภายใน 30 วัน ซื้อด้วยความไว้วางใจ!

ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS8EK00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS8EJ00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS81P00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS81N00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS7X000
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS7RP00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS7PP00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS76300
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS72B00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS6TN00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS6RY00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS44P00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS3KE00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS2C700
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS0XX00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UAS0XW00
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003KAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003JAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003HAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003GAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003FAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003EAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003DAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003CAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003BAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA003AAU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0038BR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0037BR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0036BR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0035BR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034UK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034SP
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034SC
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034RT
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034RK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034RI
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034PG
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034PB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MZ
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MS
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MN
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034ML
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MH
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MD
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034MB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034IX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034IV
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034IU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034HV
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034GM
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034GE
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034GB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034FR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034EE
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034CX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034CK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034BM
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034AT
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0034AD
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033UK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033SP
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033SC
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033RT
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033RK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033RI
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033PG
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033PB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MZ
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MS
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MN
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033ML
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MH
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MD
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033MB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033IX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033IV
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033IU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033HV
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033GM
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033GE
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033GB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033FR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033EE
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033CX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033CK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033BM
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033AT
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0033AD
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032UK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032SP
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032SC
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032RT
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032RK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032RI
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032PG
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032PB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MZ
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MS
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MN
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032ML
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MH
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MD
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032MB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032IX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032IV
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032IU
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032HV
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032GM
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032GE
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032GB
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032FR
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032EE
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032CX
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032CK
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032BM
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032AT
ThinkPad X1 Carbon Gen 8-20UA0032AD